มาแล้ว!! กับกิจกรรมสำหรับหนู ทั้งเด็กเล็กเด็กโต ในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำที่ บลูเด๊ค