Map

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

• เดินทางจากสุวรรณภูมิ
 1. ออกจากสุวรรณภูมิ วิ่งเข้าถนนอ่อนนุช
 2. จากนั้นเลี่ยวเข้าถนนกิ่งแก้ว
 3. วิ่งตรงมาที่ถนนกิ่งแก้วจะเห็นป้าย Bludeck อยู่ด้านขวามือที่ซ.กิ่งแก้ว 11 จากนั้นให้กลับรถ
 4. หลังจากกลับรถแล้ว ขับตรงไปประมาณ 6 กม. จะเจอปั๊ม ESSO ด้านซ้ายมือ เตรียมชิดซ้าย
 5. จะเจอซอยกิ่งแก้ว 19 สังเกตป้ายบิลบอร์ด Bludeck & Bacco เลี้ยวเข้าไปและจากนั้นวิ่งตามลูกศร
• เดินทางจากพระราม 9 – มอเตอร์เวย์
 1. วิ่งเข้าถนนพระราม 9-มอเตอร์เวย์ ขาออกไปทางชลบุรี
 2. ออกที่ทางออกบางนา
 3. เมื่อออกถนนเส้นบางนาให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตามทางชลบุรี สั่งเกตป้ายบุญถาวร ตรงไปจนเจอป้ายสนามกอล์ฟ windmill
 4. ตรงไปประมาณ 3 กม. จะถึงทางแยกเข้ากิ่งแก้ว
 5. เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 3 กม. จะเจอปั๊ม ESSO ด้านซ้ายมือ เตรียมชิดซ้าย
 6. จะเจอซอยกิ่งแก้ว 19 สังเกตป้ายบิลบอร์ด Bludeck & Bacco เลี้ยวเข้าไปและจากนั้นวิ่งตามลูกศร
• เดินทางจาก CBD (ขึ้นทางด่วนมาเส้นบางนา-ชลบุรี)
 1. ขึ้นทางด่วนขั้นที่ 2 เห็นป้ายชลบุรี-บางประกง ให้เบี่ยงซ้ายเข้าไป วิ่งไปตามทาง ชลบุรี-พัทยา
 2. หลังจากด่านแรกบัตรให้ออกที่ทางออกเลขที่ ตอ. 4-02 ลาดกระบัง –บางพลี
 3. ลงทางด่วนแล้วขับไปประมาณ 1 กม. จะเจอแยกกิ่งแก้ว
 4. เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 3 กม. จะเจอปั๊ม ESSO ด้านซ้ายมือ เตรียมชิดซ้าย
 5. จะเจอซอยกิ่งแก้ว 19 สังเกตป้ายบิลบอร์ด Bludeck & Bacco เลี้ยวเข้าไปและจากนั้นวิ่งตามลูกศรจนถึง Bludeck

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

• Travel from Suvarnabhumi Airport.
 1. Form Suvarnabhumi Airport, use Onnut Road
 2. Turn left to King Kaew Road.
 3. Go down 6 km, look for Bludeck Billboard on the right
 4. Make a U-turn, look for ESSO on the left
 5. Turn left on Soi King Kaew 19 (first Soi after ESSO)& Follow signs to Bludeck
• Rama IX Road-Motorway
 1. From Rama IX Road head to Motorway to Chon-Buri
 2. Use Bangna exit
 3. Turn left to Bangna-Trad Road, follow Chon Buru sign, Pass Boonthavorn sign, look for Windmill Golf Club sign
 4. Go down 3 km, turn left at King Kaew Road Junction
 5. Go down 3 km, look for ESSO on left
 6. Turn left on Soi King Kaew 19 (first Soi after ESSO)& Follow signs to Bludeck
• CBD Travel Guide
 1. Use the Upper Deck of the Bangna-Trad Highway (Chon Buri-Bangpakrong Expessway, the highway in front of BITEC)
 2. After receiving the toll card, take the third exit (East 4-02)
 3. Keep left then turn left on King Kaew Road Junction
 4. Go down 3 km, look for ESSO on left
 5. Turn left on Soi King Kaew 19 (first Soi after ESSO)& Follow signs to Bludeck
 • EN
 • TH