พร้อมกับการค้นหา... The Best Member of the Halloween Dance & Halloween Fancy Costume Contest การประกวดชุดแฟนซี ผีสุดหลอน!! แล้วพบกัน วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.00 น. ห้อง Studio A