ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Launch New Release Body Combat 67 & Body Balance 72 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องExcercise Class A