ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมฟังธรรมะดีๆ โดยพระครูวิศิฐสรคุณ วันที่ 22 พฤษภาคมนี้