ประกาศรางวัลผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขัน PTT Thailand Open 2011 รอบรองฯ