เพียงต่อสัญญาสมาชิก หรือสมาชิกเดิมกลับมาสมัครใหม่ ก็ได้รับสิทธิพิเศษทันทีตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2558